• About
  • Contact
  • Sitemap
  • Privacy Policy

Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

 on Isnin, 30 November 2015  

Sebelum menjejak lebih lanjut tentang konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) atau High-Order Thinking Skill (HOTs), lihat dahulu sejarah perkembangannya.

Pengenalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam sistem pendidikan Malaysia berakar umbi daripada munculnya perlaksanaan Kemahiran Berfikir secara Kreatif dan Kritis dalam kurikulum pendidikan negara ini dan juga diinspirasi melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) di mana ianya tersenarai salah satu daripada 6 Aspirasi Murid.


Definisi kemahiran berfikir aras tinggi adalah:
Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu 

Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 4.5 5 fahamiz Isnin, 30 November 2015 Sebelum menjejak lebih lanjut tentang konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) atau High-Order Thinking Skill (HOTs), lihat dahulu seja...


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

J-Theme