• About
  • Contact
  • Sitemap
  • Privacy Policy

Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sebelum menjejak lebih lanjut tentang konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) atau High-Order Thinking Skill (HOTs), lihat dahulu seja...

Sejarah KBKK - Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis

Sejarah KBKK - Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis Sejak tahun 1993, Kemahiran Berfikir telah diperkenalkan di semua sekolah (Pusat Perkembangan Kurikulum,193). Seramai 3000 pensyarah makta...

Tujuan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Tujuan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Secara amnya pula, tujuan diperkenalkan KBAT pada pelajar sekolah dapat: 1.     Mengubah amalan hafalan kepada pemahaman 2.     Mening...

J-Theme